Hear 2 Unite

Min verksamhet fungerar som ett komplement till Landstinget och en förutsättning för att jag ska kunna hjälpa dig är att du redan införskaffat dig hörapparat. Använder du i dagsläget inte hörapparat men upplever problem att höra? Ta då kontakt med din familjeläkare för en bedömning av hörseln. Jag gör alltså inte några utprovningar av hörapparat. Däremot hjälper jag dig att komplettera befintliga hörapparater med tillbehör som finns att tillgå på den privata marknaden. Jag vänder mig också till dig som sedan tidigare är användare av övriga hörhjälpmedel och behöver kompletterande insatser. Är du yrkesverksam kan jag hjälpa dig ansöka om bidrag från Försäkringskassan för hörseltekniska arbetsplatshjälpmedel. Läs mer om deras villkor på Försäkringskassans hemsida

 

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång